Title: khoa hoc xu li so lieu thong ke, phan tich so lieu thong ke, huong dan thao tac tren cac phan mem SPSS, R, Excel, Gamma. Khóa học theo yêu cầu, thời gian linh hoạt, thuận tiện. Huong dan, tu van ma hoa va xu ly so lieu cho tung de tai cu the. Phu hop cho cac sinh vien dang lam luan van tot nghiep, hoc vien cao hoc, nha nghien cuu dang thuc hien cac de tai nghien cuu khoa hoc trong cac linh vuc: kinh te, y hoc, sinh học, nong nghiep, moi truong, khoa hoc xa hoi va nhan va, giao duc / su pham… o tai tp Can Tho

1. Đối tượng

  • Sinh viên và học viên cao học đang làm luận văn tốt nghiệp
  • Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Kinh tế, Y học, Sinh học, Nông nghiệp, Môi trường, Khoa học xã hội và nhân văn, Giáo dục /Sư phạm

2. Nội dung chương trình

  • Phương pháp thiết kế bảng câu hỏi
  • Hướng dẫn mã hóa số liệu
  • Nhập dữ liệu
  • Tính toán các thông số trong thống kê mô tả như: trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, mode,…
  • Thực hiện các bài toán ước lượng, kiểm định, so sánh,… bằng các thông kê Χ², t, ANOVA,…
  • Tư vấn mã hóa và xử lý số liệu cho từng đề tài cụ thể

Hướng dẫn trên các phần mềm chuyên dụng: SPSS, R, Excel, Gamma.

3. Giảng viên

Giảng viên mời giảng là những chuyên gia trong lĩnh vực xử lý số liệu thống kê nghiên cứu khoa học, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy các học phần về xác suất thống kê và xử lý số liệu bằng phần mềm cho sinh viên Đại học Cần Thơ.

4. Thời lượng

08 buổi

5. Thời gian học

Thời gian học linh hoạt theo yêu cầu của học viên

6. Học phí

Học phí hợp lý tùy theo số lượng học viên đăng ký.

Miễn phí tài liệu.

* Các bạn sinh viên và học viên cao học có nhu cầu vui lòng liên hệ 0974.300.181 (gặp Cô Phương) để được tư vấn và đăng ký.

GHI DANH TRỰC TUYẾN